Facebook  Twitter  LinkedIn

Agenda

In-company Opstellingen

Een gezond bedrijf
Inzicht krijgen in wat er op onbewust vlak speelt binnen een organisatie, waarom lopen bepaalde zaken stroef, wat maakt dat geen goede samenwerking ontstaat tussen de werknemers, zit iedereen wel op de juiste plek en in de juiste functie, waar staat dit bedrijf voor, wat is het doel, het streven? Een organisatie of bedrijf weer gezond krijgen is misschien wel net zo belangrijk als de gezondheid van een individu. Tenslotte vormen vele individuen samen een organisatie of bedrijf en zou de functie van zo'n bedrijf ook weer ten dienst moeten komen van de mensen.

Een organisatie is een verzameling van mensen, een sociaal systeem.
Binnen een systeem zijn een aantal principes waar te nemen zijn, namelijk:

  1. Binding - Iedereen binnen het systeem heeft evenveel recht op een plek
  2. Ordening - Op basis van anciënniteit, hiërarchie, inzet en kwaliteiten
  3. Balans - Er dient een evenwicht te zijn tussen geven en nemen

Wanneer aan één of meer van deze principes niet voldaan wordt kan een systeem (een organisatie) niet naar behoren functioneren.
Aangezien de genoemde drie principes zich op een volkomen onbewust niveau binnen een systeem afspelen kunnen we, bij een verstoring hiervan, alleen de symptomen ervan waarnemen en zullen alle adviezen en maatregelen die genomen worden om daar verandering in aan te brengen in de regel niet veel opleveren. Men is dan immers bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak aan te pakken.
Het aan het licht brengen van een probleem waarvan de oorzaak zich op een onbewust niveau bevindt, vraagt om een andere aanpak.

Krachtige methode
Een organisatieopstelling is een bijzonder krachtige en integere methode om inzicht te krijgen in de (onderliggende en onbewuste) dynamieken binnen een organisatie. Met dynamieken bedoelen we de interacties tussen de elementen waaruit een organisatie bestaat. Deze elementen kunnen zijn:

1. Functiegroepen:
Zoals het bestuur, directie, management team, inkopers, facilitaire dienst, productiemedewerkers, cliënten etc.

2. Functieplaatsen:
Zoals een bestuurslid, een directeur, een manager etc.

3. En verder:
Het product, de markt, de maatschappelijke context, de waarden en normen binnen een bedrijf, zaken die in het verleden gespeeld hebben, de toekomst etc.

Je kunt een organisatie vergelijken met een levend organisme. Een organisatie ontstaat, groeit, splitst delen af die zich misschien zelfstandig verder ontwikkelen en wanneer een organisatie (of delen van een organisatie) geen bestaansrecht meer heeft houdt deze op te bestaan.
Gedurende het gehele ontwikkelingsproces heeft een organisatie te maken met groeistuipen, tegenslag, voorspoed, structuurveranderingen etc.
Een organisatie die al langer meegaat, heeft zijn eigen signatuur, zijn eigen karakter ontwikkeld. In de loop van de jaren hebben zich diverse patronen ontwikkeld waarvan sommige zichtbaar zijn en aan de oppervlakte liggen, maar andere waarschijnlijk volkomen onzichtbaar en alleen maar merkbaar zijn aan de effecten die ze teweegbrengen.
Gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld iemand die onterecht ontslagen is, kunnen onbewust als een soort negatieve energie in de organisatie door blijven werken. Het lijkt dus dat een organisatie een soort geheugen heeft, een imprint van zijn volledige geschiedenis.

Net als bij een levend organisme zijn er patronen die de ontwikkeling en groei bevorderen en patronen die de ontwikkeling en groei tegenwerken. Ook jonge organisaties hebben met onbewuste patronen te maken. Zoals een pasgeboren baby de patronen van zijn ouders en voorouders onbewust meekrijgt, zo zal ook een beginnende organisatie meteen al ingebed zijn in de geschiedenis van de oprichters, de omgeving en de cultuur.

De opstelling
Een organisatieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ met daarin opgesteld een aantal elementen of leden van een organisatie. We werken hiervoor met representanten. De opgestelde personen zijn dus niet de echte leden uit de organisatie.
Voor meer informatie over de opstelling zelf, zie Werkwijze.